Website disclaimer

  1. Algemeen Pharmi BV (KvK 73813842) verleent u hierbij toegang tot pharmi.info (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Pharmi en derden zijn aangeleverd. Pharmi behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Pharmi.
  2. Beperkte aansprakelijkheid. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pharmi.
  3. Auteursrechten. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pharmi en haar licentiegevers.