Wetenschappelijk onderzoek bij Pharmi

Wetenschappelijk onderzoek bij Pharmi: ‘Aantonen dat Pharmi meerwaarde biedt’.

Proof of Concept in 2019/2020 liet zien dat Pharmi door zowel patiënten als apothekers gewaardeerd wordt (gemiddeld een 8). Inmiddels wordt het platform vergaand doorontwikkeld.

Het wetenschappelijk valideren van de meerwaarde is cruciaal, omdat doorontwikkelen alleen wenselijk is als ‘blended’ care daadwerkelijk betere behandelresultaten oplevert dan standaard farmaceutische zorg.

Pharmi's onderzoeksstrategie wordt ondersteund door een wetenschappelijke adviesraad en is gestoeld op het ‘Quadruple Aim’ concept. Een nieuwe interventie moet hierbij patiënten-ervaringen optimaliseren, ervaringen van zorgprofessionals versterken, gezondheid daadwerkelijk bevorderen en/of kosten verlagen.

Pharmi werkt samen met onderzoeksinstituten zoals Nivel en universiteiten van bijv. Nijmegen, Utrecht, Groningen en Eindhoven.

Pharmi zet (vaak binnen consortia) studies uit. Ook biedt het onderzoeks-stageplekken voor bijv. farmakunde van de Hogeschool Utrecht of Health Innovation van de Radboud Universiteit. Ook datascience, UX of Industrial Design studenten van de TU Eindhoven zijn welkom.

Interesse in samenwerking of meer informatie? 
Blijf ons volgen op: https://lnkd.in/eVeQv34

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de site te analyseren en de ervaring te verbeteren. Lees meer

Geen probleem!